داعش  

د= دلارهای 

آ= آمریکا

ع= علیه

ش= شیعه 

برچسب ها : داعش ،تکفیر  ,