هر کشوری برای پیشرفت وحرکت اقتصادی نیازبه برنامه ی کوتاه مدت،میان مدت وبلندمدت دارد . توسعه ی اقتصادی کشورها عموما با هدایت وپشتیبانی بنگاه های مالی واعتباری امکان پذیر است . در ایران بانکها نقش عمده ای در این توسعه به عهده دارند و با تخصیص اعتبارات لازم به صورت وام های بلند مدت به بنگاه های تولیدی و اقتصادی مسیرحرکت آنان را روشن می کنند . 

گاهی برخی بانکها وبنگاه های مالی و اعتباری برای رسیدن به سودهای سرشار و بدون دغدغه تمایل به ساخت وساز پروژه های تجاری به جای سرمایه گذاری دربنگاه های تولیدی نشان می دهند .با تخصیص وام های کلان از برج سازی ها و بازارهای تجاری حمایت می کنند وباتوجه به کشش و فرهنگ جامعه در سرمایه گذاری در زمین وساختمان به سرعت برجها ساخته می شود و چند برابرسرمایه ای که تخصیص داده شده برگشت می کند .

اما درسوی دیگرتولید کشور بدون حمایت مالی می ماند وچرخ تولیدبنگاه ها و کارخانجات یکی یکی فرسوده و از کار بازمی ماند و تولید متوفف می شود . مغازه های ساخته شده در برجهای اقتصادی باید از کالا پر شود اما کالایی داخلی وجود ندارد . اگر کالا وارد نشود بسیاری افراد که از مسیر فروش کالا دراین مجتمع های تجاری معاش می نمایند از کار بیکار می شوند .

یا به عمد یا به اجبار مسیر واردات کالاهای چینی و... بازمی شود .کشتی کشتی کالا وارد ایران می شود .از لوازم آرایش تا مهر وتسبیح وجانماز .از آناناس تا گندم .از نخ تا پارچه .انواع لباس و انواع خوراکی ها . به هر جهت باید ویترین فروشگاهها تکمیل شود واین همان فاجعه ای است که  کم کم ایران را از چرخه تولید خارج وبه یک کشور وارد کننده تبدیل می کند. 

پدیده و امثال پدیده ها در ایران بنگاه هایی هستند که شاید برای چند صباحی کارآفرین باشند ، اما در درازمدت خوره ای به جان اقتصاد کشور خواهند بود . 
اگر بانکها منابع مالی خود را فقط به سوی تولید در داخل هدایت کنند قطعا برای دیگرشغلها نیزفضا بازخواهد شد وکشور به سوی پیشرفت اقتصادی گام خواهد برداشت .باید اهداف بانکداری درایران تغییر کند .هدف های فعلی بانکداری برای سودآوریست.

دراین صورت هرمدیری برای کسب سودبیشترمتوجه فعالیتهایی خواهدشد که سرمایه اش بازگشت سریعتر وانباشته تر داشته باشد. واگر هدف سودآوری نباشد وفقط حمایت از تولید داخل باشد آنگاه صنایع داخلی رشد خواهد کرد. با وفور کالا و امکان صادرات، بانکها نیز فعال خواهند ماند و از تبادل پول و کالا بین کشورهای دیگر سودهای خوبی بدست خواهند آورد.