این روزها روزهای سرنوشت ساز برای دانش آموزان است . فرا رسیدن امتحانات یعنی چیدن محصول برای دانش آموزان . پس باید همه کارها را کنار گذاشت و فقط برای جمع آوری محصول تلاش کرد . خب عده ای هم برای کسب درآمد یا سودجویی یا کامیابیهای خود به دنبال جذب برخی دانش آموزان هستند که با نشان دادن باغ سبزو سرخ به آنها وعده اول شدن در کنکور می دهند و خود ر ا خدمتگزار میدانند . آنها خدمتگذار هستند مواظب باشید .

برچسب ها : امتحانات  ,