نمی توانیم جزئیات بیشتر ازاین گفتگو را برملا کنیم . 
این عین جمله ایست که آقای محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری خود پس از پایان مذاکرات ژنو بیان کرد. خانم کاترین اشتون نیز همین جمله را با کمی تغییر که (بنا به خواست دوطرف جزئیات مذاکرات محرمانه باقی می ماند) در کنفرانس خبری خود مطرح کرد .

حال سوالی که در ذهن هر شنونده این مصاحبه های خبری ایجاد میشود این است که : جزئیات چه بوده ؟ کاترین اشتون از اینکه گروه مذاکره کننده ایران جدید بودند و امکان گفتگوی بیشتری با هم داشته اند نیز ابراز رضایت کرد . این ابراز رضایت نیز برای مردم ایران قابل تامل است که : تفاوت گروه جدیدبا گروههای قبلی در چه مسائلی بوده است ؟ آیا گروه جدید متخصص تر بودند یا اطلاعات کمتری از روشهای مذاکره داشتند ؟ .یا اینکه این گروه جدید مواضع تازه ای ارائه داده اند .

به هر حال بار دیگر زمان دیگری برای ادامه مذاکرات مشخص شد .البته این دور از مذاکرات منجر به صدور بیانه ای مشترک شد که در ادوار قبلی کمتر به آن دست یافته بودند .

همچنین مذاکره مستقیم ودوجانبه ی گروه ایرانی با آمریکایی از ویژگیهای بارز این دور از مذاکرات بود . سفارشهای رژیم جعلی اسرائیل به نمایندگان اروپا وآمریکا ازقبیل عدم لغو تحریمها و اجازه ندادن به ایران در غنی سازی بیست درصد نیز پررنگ تر و آمرانه تر بود . 
نکته مهم این دور از مذاکرات برای مردم ایران عبارت محرمانه بودن جزئیات مذاکرات است . از نظر ملت ایران نتیجه جزئیات مذاکرات هر چه میخواهد باشد.ملت ایران تصمیم جدی برای رسیدن ودست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای گرفته اند.هرزمانی هر هیات مذاکره کننده ای بخواهد دراین تصمیم خللی ایجاد کند آن هیات از نظر مردم ایران مردود است و نتایج آن مذاکره غیر قابل اجرا خواهد بود . محرمانه بودن نتایج این دور از مذاکرات در جهان پر رسانه امروز دوامی نخواهد داشت .امید است هنگام افشای جزئیات مذاکرات ، هیات ایرانی با سربلندی و افتخار ازژنو خارج شده باشند .

برچسب ها : انرری هسته ای  ,