هرچه درمخیله ات باشد می توانی روی آن حک کتی . سریع .فوری .باهر رنگ و طرحی که دوست داشته باشی . براق وزیباست .ارزان هم هست . ارزانتر از پینه دست یک کشاورز .ارزانتر از حق کار یک کارگر . ارزانتر از چرخیدن چرخ کارخانه نخریسی .ارزانتر از به تارپود کشیدن نخ درکارخانه نساجی .ارزانتر از فکر خلاق یک هنرمند .ارزانتر از قلم یک طراح .ارزانتر ازکشیدن چتکه یک خطات .وارزانتر از پارچه ای که راننده تاکسی از گوشه خیابان برمی دارد و شیشه هایش را تمیز می کند .ارزان ارزان ...
بنر را می گویم ! بله بنر همین لایه ی پلاستیکی وارداتی که به جان کشاورزان پنبه کار افتاده و چرخ صنایع نساجی را که سالها در رکودنسبی  بوده متوقف کرده و دیگر در خیابانهای شهر ازپارچه نوشته ها خبری نیست و هرچه در بعد تبلیغ و اطلاع رسانی خیابانی دیده می شود همین مار خوش خط وخال است . بنر یا برنوشته .
سالهای نه چندان دور وقتی قرار می شد عبارتی روی دیوار یا ستونی یا پشت صحنه همایشی نصب شود باید پنبه ای کاشته می شد ویا موادی در صنایع پتروشیمی تهیه می شد که به آن پارچه می گفتند . کتان . برزنت .تترون .ساتن و... صنایع نساجی میدانستند سالانه حاجیها ،ادارات ،صاحبان اموات ،آنانی که می خواستند عرض ارادتی به بازماندگان میتی داشته باشند و آنانی که می خواستند کالاهای خود را به مردم معرفی کنند یا در تابلویی نصب کنند،نیاز به پارچه های مخصوص با عرض 90 و60 و120 دارند .هنرمندانی بودند که قلم ودوات ْآماده داشتند تا پارچه های سفید ورنگی را به هنر خود آراسته کنند و خطی بنگارند که روح بیننده را جلا دهد و چشمش را نوازش کنند . خطاتهایی که هرکدام هنر خود را به رخ دیگری می کشیدند و گاهی سرعت عمل خود را تبلیغ می کردند .
پس پنبه ای کاشته می شد . کارگری آن را جمع می کرد . کارخانه ای دانه آن را جدا میکرد و صنعتی آن را به نخ تبدیل می کرد و چرخی آن را به پارچه . فروشنده ای می فروخت و هنر مندی به خط آزینش می داد . پس از مدتی یا شیشه پاک کن راننده ای می شد یا به خاک بر می گشت و کودی برای حاصلخیزی زمین می شد.
بنر آمد . از چین ،کره ، ژاپن و... تاجری آن را وارد کرد فروشنده ای فروخت وطراحی طرحی رابرروی آن باکمک رایانه حک کرد وبردرو دیوار آویزان شد ویا روی بیلبوردها قرارگرفت وپس از مدتی شد آفت خاک و زباله ای مخرب شد. هربیننده ای نگاهش کرددر آن  طرحی مرده دیدکه یابرق بنر چشمش رازد یا رنگهای تند وخشک پاشیده برآن . کمترین باد آن را درید وبه زیر چرخ خودروها روانه کرد . بوی هیچ هنری نمیدهد جز بوی موادی که اگر در اتاقی باشد مسمومت می کند .
بنر !!این استعمار جدید که آفتی شده به جان صنایع نساجی و دستگیر هنرمندان خط نویس که دیگر پارچه ای برای نوشتن به آنها تحویل نمی شود . زیباست اما بیجان .براق است اما مرده .خط دارد اما مخدوش .
مسئولین هم که بیخیال همه چیز !سه در چهارشو چاپ میکنن ،میزنند پشت سرشون که جلسه چهارمین دوره سفرهای استانی جناب ...اون یکی پنج در پنجشو چاپ می کنه که اجلاسیه جهانی بیداری اسلامی و اون یکی که رییس مبارزه با کالای وارداتی است و حامی کالای داخلی شیش در چهارشو چاپ میکنه با افتخار روش می نویسه همایش حمایت از کالای داخلی .
بنر آفتی برای تولید ،هنر وخاک ...افسوس