گستاخی جمعی بی مغز واین بار بی دین به عاشورای حسینی وارزشهای دینی و اصول انقلاب اسلامی در روز عاشورا روز شهادت یگانه آزادمرد جهان سالار شهیدان امام حسین (ع) نشانگر این است که صبوری مسوولین در سرکوب سردمداران فتنه از حد گذشته و باید دیگر اجازه ندهند این عده قلیل در فضای جمهوری اسلامی تنفس کنند . خشم ملت به جوش آمده و اگر مسوولین کاری نکنند بعید نیست که ملت شهید داده دست به کار شوند و شر فتنه را کم کنند . تا به کی خویشتنداری ؟ تا به کی دعوت به بازگشت ؟ تا به کی آیه هدایت ؟ دیگر سوره برائت لازم است . دیگر دافعه میخواهند نه جاذبه . دیگر اسلام را نشانه گرفته اند . دیگر با اصل اسلام در مبارزه اند پس باید ریشه کن شوند .دل خانواده شهدا به درد آمده . دل مراجع عظام خون شده . صبر دوستداران ولایت و رهبری به سر آمده . چه می کنید ؟ چقدر تحمل ؟ چقدر صبوری ؟ چقدر ایستادن و شنیدن و دیدن هتک حرمتها ؟شما رابه خدا ریشه فتنه را بزنید . شمارا به خدا نگذارید بیش از این هنجار شکنی شود . اینان پس مانده ای بیش نیستند که با اشاره این ملت نیست ونابود می شوند . اینان جیره خوارانی هستند که اگر مواجبشان قطع شود تلف خواهند شد . ریشه را بزنید ریشه ..  

برچسب ها : حرمت شکنی  ,