راهپیمایی مردم مشهد در 22 بهمن 1390 زیر بارش باران و برف شدید با حضوری بیشتر از همیشه انجام شد . مردم آمدند . آمدنی باور نکردنی . باورنکردنی برای آنهایی که فکرمی کنند مردم شورانقلابی راازدست داده اند و در گیرودارمسایل اقتصادی درگیرشده اند . امروز مردم یک هشدار داشتند و یک پیام . هشداربه زورگویان غربی که ما هنوز هستیم و پیام به مسئولین که نترسید ، ما باشماییم .

 

برچسب ها : راهپیمایی 22بهمن -مشهد  ,