«در زمان امیرالمؤمنین، زن در همه‌ی جوامع بشری -نه فقط در میان عرب‌ها- مظلوم بود. نه می‌گذاشتند درس بخواند، نه می‌گذاشتند در اجتماع وارد بشود و در مسائل سیاسی تبحر پیدا بکند، نه ممکن بود در میدان‌های... انفجار!

این آخرین کلماتی بود که در ششم تیرماه سال 1360 از زبان مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران جاری شد و هنوز جمله به پایان نرسیده بود که انفجار ضبط صوتی که منافقین جلو ایشان گذاشته بودند او را به خون غلطاند . این سند مشخص می کند که ارزش زن در نگاه رهبر معظم انقلاب بسیار است .

مقام معظم رهبری هنگام ترور سال 60

برچسب ها : رهبری  ,