سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خاکریز

820گرمی            علی
      

این دونفر یکیش از امیر امرای قطره یکی دیگش از وزیران خارجه قبلی اسرائیله .خانومه از سرزمینهای اشغالی اومده قطر .اون اومده برای قرار مدارایی که بهش میگن دیپلماسی . اما
وقتی با دلخوش و مذاکره نشده از راه دیگه وارد شده تا قاپ قطری رو بدزده و سرش شیره بماله . برای اینکه بدونین این قرارو مدار به کجا انجامیده به  
www.yaran-news.blogfa.com سر بزنید . منکه خجالت می کشم بگم چی شده .

39327545437913960283.jpg
      

تاریخ دردل خود رازهایی دارد که تاریخ نویسان آن را نوشته اند . برخی انسانهای فهیم و دانا که می خواهند مدیریت یک جمعی را به عهده بگیرند قبل از هر درسی تاریخ را مرور می کنند وبه فراز ونشیبهای آن توجه کرده و در مدیریت خود از آن بهره می برند . برای کشور ما نیز این تاریخ ثبت شده .از روزهای اقتدار و افتخار ایرانیان در باستان و از روزهای حمله مغولان به سرزمینهای آباد و کشتن مردم به صورت دسته جمعی و از گرفت کودکان به شیر از پستان مادران . تاریخ در ایران از قحطیها و کمبود ارزاق بسیارنوشته .از نحوه مدیریت حاکمان که چگونه اجناس را جیره بندی می کردند تا فقیری از فقر دولت نمیرد. آن روزهای سخت گذشت . اکنون همه چیز فراوان است و در انبارکهای خانه های کوچک و آپارتمانی مردم و انبارهای برزگ سرمایه داران انباشته برهم . اکنون دولتی را شایسته ایران است که تاریخ بداند و بتواند تدبیر کند که چگونه این اجناس را از انبارها و انبارکها به سفره ها بیاورد تا کخ نکند . عده ای ترسیده اندکه مبادا تاریخ در تکرار خود به قحطی برسد . عده ای حریصند که مباداقیمت ارز چنین و چنان شود . واین چیزی نیست جز سوء مدیریت دولتی که در پشت تریبونها فقط از ارز می گوید و از سوخت و از انرژی و از انبارهای پر از طلایش وازتحریم . برسر چند ریال بالا و پایین قیمت نفت به جان هم می افتند و در کتاب بودجه سال آن را بالا و پایین می کنند . اما آنچه امروز در این جامعه نیاز است این است که مردم بدانند دولتشان هر تدبیری می اندیشد برای آسایش ملت است نه برای بلعیدن این حزب و له کردن آن گروه .مردم اگر صداقت را در گفتار و عمل دولتشان شاهد باشند به فقر دولت می ساند و آن را همراهی می کنند . امروزه باید قناعت را به مردم گوشزد کرد نه با حرف و سخنرانی که با عمل .بایدسفره های چرب همایشها برچیده شود .باید آینه های چند متری پشت سخنرانها برچیده شود.باید بنرهای چند متری تبریکها و شعارهای توخالی جمع شود .باید مبلمان خارجی و چند میلیونی اتاق مدیران دور ریخته شود .بایدمسافرتهای چند ده نفره به خارج برای بستن یک قرارداد کوچک تعطیل شود .باید نمای ساختمانهای دولتی و بانکها از تزیینات خارجی و سبکهای اروپایی به سبکهای اسلامی ایرانی تبدیل شود و باید....بعد، از مردم انتظار همراهی و هم صدایی داشت . ها 

سفره ی جنگی