همانگونه که ملاک خدمت رسانی تعداد شهید استان یا شهری نیست ملاک خوب بودن وبد بودن فرزند شهیدی با نسبت دادن به  پدرشهیدش نیست . مصطفی همت فقط مصطفی همت است مثل بسیاری از فرزندان انسانهای بزرگ ،عالم ،وصحابه ای که بعد از پدر راهی را رفتند که اگر پدر بود آنها را گردن می زد . پس اگر مصطفی چیزی نوشته نباید در پاسخ به آن نام شهید همت آورده شود . 
آقا مصطفی نمی دانم چند کلاس سواد خوندی ؟ فقط می دانم اشتباه نوشتی و چیزی رابه چیزی ربط دادی که نامربوط بوده .بهترین کار اینه که بگی مردم خوزستان و ایران من اشتباه کردم .

وقتی مسئولین محیط زیست می خواهند مشکل ریزگردها را با امضای تفاهم نامه و سفر به عراق وشام وناهار خوردن وصیحانه های کاری در زمان بیکاری حل کنند همین می شود که مردم رابه جان هم می اندازند . این خانم رییس که خبرنگار را مسخره می کند و می گوید الان یک کلید اینجاست و من میزنم وریزگردها ازبین می رود مگر ده سال پیش هم مسئول نبود؟ چرا پیش بینی این وضع را نکرده که حالا ده سال وقت می خواهد تا مشکل ریزگردها را حل کند. سرکار خانم مگر چندین سال مدام در سفر به عراق وکشورهای همسایه نیستید برای حل این معظل ؟  
 چه کار به عراق دارید ؟ حرف کارشناسان را گوش کنید و میلیارد میلیارد پول برای طرحهای بی پشتوانه هزینه نکنید . آن پروفسور ایرانی که طرح می دهد می گویید نه .بعد به دنبال راه حل دیگری می روید که داخلش چند مسافرت و چندسال وقت لازم داشته باشد . 
هزاران درخت نخل در دوران دفاع مقدس از بین رفت آیا جایگزین کردید؟ درختچه های گز در اطراف شوش و نیزارهای جزایرجنوب ازبین رفت آیاجایگزین کردید؟ فقط تا ریزگردها می رسند جلسات تشکیل می شود و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شود و مردم باید صبر کنند تا جنابان با مسافرت به این کشور وآن استان تفاهم نامه امضا کنند . عراق اگر می توانست مشکل ریزگردها را حل کند اول مشکل داعشش را حل می کرد .  

برچسب ها : همت ، ریزگردها  ,