یار ورفیق دیرین رهبر انقلاب از دنیا رفت . رحلت این مرد بزرگ باعث شد گوشه هایی از زحمات و خدمات گذشته او برای جوانان امروز به نمایش در آید و قطره ای از دریای ایثار وفداکاری هاشمی را نسل جوان ببینند . ببینند که او برای امام چگونه جان فدایی می کرد و برای اطاعت از مقام معظم رهبری چگونه خط شکن بود . 

دیروز هاشمی روزهای روشن ، شفاف و بی آلایش بود که تمام هم وغم او خدمت به نظام اسلامی بود و بس. تا اینکه بچه ها بزرگ شدند و مادرشان حوس کرد پا به عرصه سیاست بگذارد . بچه رو به امور اقتصادی بزرگ کردند و راه پدر را در پیش نگرفتند . همسر هم گوش به دهان خناسان داشت و مردم را دعوت به کف خیابان می کرد . هاشمی امروز یا خود سکوت کرد یا وادار به سکوت شد . برخی فرزندان از امور اقتصادی به دیگر امور حتی مباحث دینی مردم سرک کشیدند و هاشمی سکوت کرد . از اعتراض به دوچرخه سواری نکردن زنان شروع کردند تا برداشتن القابی که مردم به رهبرشان داده اند و هاشمی سکوت کرد . هاشمی دیروز مردی بود که هر ایرانی افتخار به داشتنش می کرد و هر دشمن لرزه برتنش می افتاد . آنگاه که در امامت نماز جمعه به آمریکا و انگلیس و صدام می تاخت در گوشه گوشه این سرزمین نام هاشمی به بلندی برده می شد تا اینکه در فتنه 88 لب فرو بست و فتنه گران خود را منتسب به هاشمی دانستند و او باز لب فرو بست و حتی اخم به ابرو نیاورد . 

آری هاشمی دیروز با هاشمی امروز تفاوت می کرد . اما خدا رحمتش کند و همانطور که رفیق دیرینه اش در حقش دعا که که خدایا او را عفو کن عفو کن وعفو کن یا ارحم الراحمین .