برای اینکه بدانیم ابومسلم خراسانی انسانی مؤمن ودیندار وحاکمی مردمدار یا خائن بوده باید به تاریخ مراجعه کنیم و سابقه او را در کتابهای تاریخی جستجو کنیم . به هر حال اکنون او را دو گروه نقد می کنند . گروهی در تایید او که به خونخواهی شهیدان کربلا برخواسته و گروهی در رد او که برای حکومت و رسیدن به تخت شاهی ایران قیام کرده و کشتارهای فراوانی براه انداخته است .اما سخن من امروز در نام تیم فوتبال خراسان  است که برگرفته از نام این مرد مشکوک است . خراسانی که نامهای برجسته و مثبت فراوانی دارد . نامهایی که هرکدام می تواند دهها ابومسلم را در خود ذوب کند. مثل :بینالود. کشفرود.توس.فردوسی.آستان قدس.خاوران.ثامن . و...اما مانده ام که چرا مسئولین ورزش این استان بر بودن این نام ابومسلم روی تیم استان تاکید دارند. خیلی بد است که هیچ یک از استانهای خراسان تیمی در لیگ برتر ندارند . به همین دلیل یک پیشنهاد به ذهنم رسید .
چه می شود اگر تربیت بدنی آستان قدس رضوی که از منابع درآمدی سرشاری هم برخوردار است این تیم به هم پاشیده ابومسلم را در اختیار بگیرد و با تغییر نام آن به آستان قدس . رضوی.ثامن یا خراسان یا محب الرضا و...افتخاری برای خراسان بوجود آورد . این همه تیمها با تبلیغات تجاری در لیگ ایران مذهبی حضور پیدا میکنند و هر کدامشان کالای خود را تبلیغ می کنند . حال چه می شود که این تیم با اعتبارآستان قدس رضوی وارد لیگ شود و ارزشهای دینی مثل : نماز ،روزه ،خمس وزکات، امربه معروف ونهی از منکر، احادیث امام رضا (ع) و ... را تبلیغ کند . مگر کم موقوفه برای تبلیغ دین و ارزشها داریم . این هم یکی از راههای تبلیغ است . امروزه فوتبال و میدان فوتبال نه تنها تابلو تبلیغاتی بسیار رسایی است که صحنه سیاست نیز می باشد . پس می شود عرصه ای برای معرفی دین و ارزشها هم باشد . پر واضح است که شرکتها و بنگاههای تجاری به این بخش نمی پردازند . منابع دولتی هم که میگویند محدود است . پس این رسالت فقط از آستان قدس رضوی برمیآید . البته اما و اگرها بسیار است اگر بخواهیم بگوییم نه نمی شود ...