فردا  اربعین ا ست. چهلمین روز پرپر شدن لاله ها . فردا کاروان ر اه بازگشته اسیران به محلی می رسند که چهل روز پیش در آنجا ولوله ای به پا بودو آنان دشت غارتگران شدند . آنان را به عنوان تحفه هایی برای امیرشان د ست بسته بردند و امروز بعد از جهاد اکبر زینب کبری سلام الله به همانجا باز گشته اند تا بر مزار شهیدانشان مویه کنند . فردا کربلا برگ ریزان است . کودکان وزنان همچون برگ از کجاوه ها فرود می آیند و هر کدام قبری در بغل می گیرد و ناله و فغان سر می دهند . فردا زینب چه می کند ؟ اول برسر کدام مزار می رود ؟ برادر یا فرزند ؟ اول بر سر مزار ولی و رهبر خود می رود ...

برچسب ها : اربعین  ,