این دونفر یکیش از امیر امرای قطره یکی دیگش از وزیران خارجه قبلی اسرائیله .خانومه از سرزمینهای اشغالی اومده قطر .اون اومده برای قرار مدارایی که بهش میگن دیپلماسی . اما
وقتی با دلخوش و مذاکره نشده از راه دیگه وارد شده تا قاپ قطری رو بدزده و سرش شیره بماله . برای اینکه بدونین این قرارو مدار به کجا انجامیده به  
www.yaran-news.blogfa.com سر بزنید . منکه خجالت می کشم بگم چی شده .

39327545437913960283.jpg