کشیش آمریکایی که قصد سوزاندن کتاب آسمانی مسلمانان را در یازدهم سپتامبر داشت با دیدن اقتدار وهمت مسلمانان در دفاع از ارزشهای دینی اسلام ، وحشت زده اعلام انصراف از تصمیم خود رااعلام کرد و به زانو در آمد .

برچسب ها : اسلام  ,