والمپیک آغاز شد وچند روز دیگر تمام میشود . قهرمانان المپیکی از لندن خواهند آمد و چند سکه بگیرند یا نگیرند کم کم به فراموشی سپرده می شوند . هنوز کاروان المپیک نیامده اردوهای پر هزینه تیم ملی فوتبال در کشورهای اروپایی آغاز شده . جناب سرمربی تیم را کشور به کشور می چرخاند تا شاید تیمی دسته چندمی پیداکند و با دادن مبالغ هنگفت چند بازی تدارکاتی انجام دهد .
اگر خوب اهل حساب و کتاب باشیم در می یابیم که شاید همه ی کشتی گیران و وزنه برداران در طول 4 سال تمرینشان به اندازه شش ماه حقوق سرمربی تیم فوتبال خرج برگردن ملت نگذاشته باشند .با این همه بارها پرچم ایران را در قلب غرب به اهتزاز در آروردند . وبارها در مرکز ترویج فساد و هم جنس بازی سربه سجده شکر گذاشتند و با فریاد یاعلی مددشان و یا ابوالفضل ارزشهای دینی و ملی را به رخ جهانیان کشیدند. واین در حالیست که متاسفانه برخی فوتبالیستها وقتی به گل می رسند حرکاتی انجام می دهند که مدتها موجب شرمساری ایران و ایرانی می شوند. چه خوب می شد مسئولین قید این فوتبالو می زدند و پولها روخرج ورزشکارانی می کردند که بوی شرف داشته باشند و غیرت از بازوانشان بریزد . البته فوتبالی خوب هم کم نداریم ها . یادگل حمید استیلی به آمریکا و گل خدادادمون به استرالیا دل هر ایرانی رو شاد می کنه اما .... راستی تیم ملی کی بازی داره؟؟!!
 





برچسب ها : المپیک . فوتبال  ,