شاید اگر زلزله ای سهمگین برزیل را می لرزاند اینچنین که در فوتبالشان اتفاق افتاد اشک نمی ریختند . بازی آلمان برزیل و باخت برزیل با 7 گل چنان رنجی بر دل مردم برزیل گذاشت که دیگر التیام آن جبران ناپذیر است . کشوری که وقتی می خواهند نامش را ببرند می گویند کشور فوتبال و قهوه . آنها همه ی ادعایشان فوتبالشان بود که در یک صحنه جهانی آن را از دست دادند . اگر تا کنون فقط آرژانتین منفور شده آنها بود ، حالا نام دیگر یعنی ژرمنها نیز افزوده شد. به هرجهت دولتمردان برزیلی کار سختی در پیش خواهند داشت . با اختلافاتی که از قبل از برگزاری جام جهانی بین گروههای سیاسی این کشور ایجاد شده بود ، قطعا این باخت و افسردگی مردم به آن بیشتر دامن خواهد زد و اگر در تونس خودسوزی یک دانشجو باعث حرکت انقلابی مردم شد شاید در برزیل  باخت سنگین تیم ملی فوتبالشان ضربه های سهمگینی برپیکره دولت برزیل بزند . 

برچسب ها : برزیل .فوتبال  ,