چی میخوای ؟دنبال چی میگردی  ؟ یا بگرد یا گریه کن . با چشم خیس که چیزی نمی بینی . تازه تواین همه رمل که هر ساعت جابجا می شه مگه چیزی سرجاش می مونه ؟ کی گم کردی . ؟ بگو چی بوده شاید بتونم کمکت کنم . میخوای من اونجا روبگردم ؟ ببین اشکاتو پاک کن یه کم حالت جا بیاد بعد با هم پیداش می کنیم . اون میگفت و اونم می گشت . منم نگاشون می کردم . حالش خیلی دگرگون شد . گفتم چی شده بگو تا کمکتون کنم . دستشو باز کرد یه اسکلت انگشت نشونم داد گفت به خدا از اینجا پیداکردم . دوستش فریاد کشید یا خدا یاخدا . همه جمع شدن بچه های بسیج دانش آموزی مشهد بودن . تمام گروه غرق گریه شد . رملهای فکه رو زیرورو کردن چه حالی داشتند . چه اشکی ریختند .
قبل از حرکت بعضی مسوولین رفتندحرم آقا امام رضا (ع) هماهنگ شده بود پرچم کنبد بارگاه آقا رو به کاروان بدهند که ببریم پادگان ثامن الائمه (ع) درحمیدیه . از لحظه حرکت از مشهدپرچم اتوبوس به اتوبوس می چرخید بچه ها باهاش نجواها داشتند . رسیدیم پل دختر یه مسوول اتوبوس زنگ زد که چرا پرچم رو به مانمیدین . داریم می رسیم دیگه . قرار شد پیگیری بشه . به هراتوبوسی زنگ زدیم گفتند پرچم دست ما نیست . شدید نگران شدیم . خدایا پرچم کنبد آقا امانت بوده . چی شده . کجا مونده .تا اینکه دوباره زنگ زدیم . اتوبوس به اتوبوس . قرار شد خوب بگردن . بعد از کلی نگرانی مسوول یکی از اتوبوسهای خواهران زنگ زدن که پرچم پیش ماست . بچه ها دلشون نمیاد تحویل بدن . با التماس ازشون خواستیم برای اینکه بقیه هم فیض ببرن پرچم رابه اتوبوسی بدن که هنوز پرچم تو جمع اونا نرفته . روز به اهتزار در آوردن پرچم هم روزی بود ماندگار با باران اشکهای دانش آموزا ن بسیجی مشهد . اشک ریختند چه اشکهایی ...

picture171.jpg

برچسب ها : تفحص  ,