آره آخرشه . دیر بجنبی از قافله عشاق عقب موندی . هنوز درهای آسمان باز است و زنجیر ها برپای شیطان و شیاطین . او در تلاش که به در آید و فرشتگان تقوا در تلاش که ما را به در برند . ندا  می دهند دیگر کسی نیست برای طلب آمرزش بیاید. یا نه ندا می دهند دیگر کسی نیست برای دوستی با ما بیاید . یا نه ندا می دهند دیگر کسی نیست به میهمانی خدا بیاید . چه سنگین است بار گناهی که قرار باشد تا ماه رمضان سال دیگر بر دوشمان باشد . سه سخت است رسیدن آسان به در گاه خداوندی که اکنون ندای آسمانی فرشتگانش در عفو و بخشش فضای دلها را پر کرده است . چه سخت است سربلند کردن به آستان خداوندی که برای رسیدن بندگانش به رحمتش لحظه ها آفرید و ماه رمضان ماه برکت ماه غفران و ماه بخشش را در آن لحظه ها قرار داد . جا نمانی آخرشه .

برچسب ها : جانمانی  ,