امروزه تب مبارزه وبرخورد با بدحجابی وبی حجابی بالا گرفته و برخی مسوولین برای اصلاح جامعه دست به اقداماتی می زنند .گویا بعد از سالها ول انگاریه عده ای مسخ شده تازه چشم به جامعه باز کرده اند وخیابانها و بازارها را مملو از سرهای برهنه وپاچه های ورمالیده دیده اند . دلیلش کاملا روشن است که چرا حضرات دیر دیده اند . وقتی با خودروهای ضد و هواپیماهای شخصی پیما مسافرت می کنندوماه تاسال ترددی در کوچه وبازار ندارند این می شود که ... اما از یک سوراخ دوبارگزیده شدن خبطی بسیار بزرگ است که جبران آن شاید به دلیل زهر آلود بود نیش گزنده امکان نداشته باشد . مگردر سالهای گذشته ارگانهایی مثل کمیته و بسیج با همین بدحجابها برخوردهای چکشی نکردند؟ مگرهمین بگیروببندها نبود که چیزی به نام لج را در زنان خیابانگرد ایجاد کرد .مگرآماری از دستگیرشدگان بی حجاب در دست نیست ؟آیا آنان محجبه شدند/ چرا کارکنان برخی بانکها و ادارات و موسسات وشرکتهای گاهی دولتی که از حجاب مناسب برخوردار نیستند اخراج نمی شوند؟ چرا فروشگاهها و درمانگاهها دولتی از ارئه خدمات به این ویروسهای جامعه خودداری نمی کنند .چرا ازفروش بلیط قطار وهواپیما و ...به بدحجابها خود داری نمی شود؟ کدامش از اختیارات مسوولان  است ؟ زدن وبه زندان افکندن بد حجاب ؟یا ندادن امتیازهایی که با ریختن خون جوانان این سرزمین بدست آمده؟ پخش سریالهایی که فقط بد حجابی وهرزگی راترویج می دهد چه ضرورتی دارد ؟ زن در تلویزیون اسلامی به راحتی به شوهرش می گوید غلط کردی چنین کار ی انجام بدهی !انتظار دارید به حرف شمای مسوول یا مامور نماید و پوشش برتن کند؟ طرح مبارزه با بدحجابی ؟!طرح عفاف!؟ آقایان مسوول . کمی با مردم همراه شوید مشکلات حل می شود . به اداراتتان سری بزید که هر بدحجابی در راس امور قرار دارد . در جلو در مراجعات برخی سازمانها ی دولتی نوشته اند به خانمهای بد حجاب خدمات داده نمی شود ولی دخترکانی با شلوار لی و مانتوهای کوتاه پاسخگوی مردم هستند . به کجا می روید....

برچسب ها : حجاب -عفاف -بدحجاب  ,