آمدم درموضوع بالا چند سطری با خدا درد دل کردم اما هنگام ارسال محو شد . دانستم که داد دل با خداگفتن نوشتنی نیست . به یک عکس بسنده می کنم .

 

برچسب ها : حج  ,