سلام آقا . سلام مولا . سلام یا امام رضا . آقا جو ن شنیدی دارن اطراف حرمتو بازسازی یانوسازی می کنن ؟ میگن جاهای قدیمیشو که دیگه خیلی خراب خروب بود ودر شان جایی مثل مشهد تو نبود دارن زیبا سازی می گنن.آقا جون اون قدیم یعنی همین زمان شاه فاسد از هرجای مشهد که نگاه می کردیم حرم قشنگ تو رو در بلندترین نقطه مشهد می دیدیم . میگن مسوولین اون موقع گفته بودن نباید ساختمونی ساخته بشه که حرم در حصار باشه. آخ آقا جون حالا هر کی میاد حرمت چشمش به برجهای بلند وساختمونهایی که چند برابر گلدسته های حرم تو تا نزدیک رواقهاسربه آسمون داره می یفته . آخه میگن میخوان به زائرای تو خدمت کنن . میدونی شبی چند از یه اتاق می گیرن . آقاجون میدونی بازارهایی که تا نزدیک صحنهای حرمت ساخته شده متری چند میلیون می فروشن ؟ میگن اینا اموال آقاست . میگن اینا مال آقاست . آقاجون میدونی چقدر از همسایه هاتو دربدر کردن تا این هتلا و متلا رو بسازن ؟
میدونم که میدونی . میدونم چی میگی .منم که میگم میدونم به گوششون نمیرسه .تازه برسه هم میگن ما میدونیم چیکار کنیم که آقا ضرر نکنه .  آخ که چه خدماتی میدن به زائرات !!! آقا جون خودت این حصارو بشکن وحرمت رواز این قفس برهان ...

برچسب ها : حرم .امام رضا .هتل  ,