شنیده اید غاصبان فلسطین خواب دیده اند.!؟ خوابی شبیه آرزو ! .  خواب دیدند سرزمینی را که نور ولایت برآن تابیده مورد تاخت و تاز خود قرار میدهند . خواب دیدند چشمان مردانی سبزپوش به خواب رفته وبهترین زمان برای دریدن پهلوی آنان فرارسیده است . خواب دیدند قومی در سرزمین خورشید گرفتار فتنه ای سبز شدند و نگاهشان از آسمان برداشته شده وبر چهره وروی هم چنگ می زنند . برای تعبیرش به جادوگری رجوع کردند که این جادوگر ادعای قیومیت دهکده را دارد به عبارتی خود را کدخدا ی ده می داند . او گفت مبادا پرخوری کرده باشید . ؟ گفتتد نه سرورم . گفت : مبادا به پشت خوابیده اید ؟ گفتند نه ارباب ؟ گفت : مبادا مثانه تان پر بوده باشد : گفتند نه قربان . گفت پس تعبیرش میکنم . ما راهها بر مردان شیرمرد پارسی بسته ایم . به چوب خود دیگران را رانده ایم تا از خط تحریم ایرانیان را محروم از نعمت کنیم و آنان اکنون به نانی محتاجند و در غم خود گرفتار . وقتش رسیده که با یورشی ددمنشانه عنان قدرت بستانید و خود را برای همیشه از این خوابهای آشفته رها کنید . این را شندیدند و بوقهای خود را برداشتند که :
                                                  اسراییل به زودی به ایران حمله می کند .
اما خبرنداشتند که جوانان ایران زمین بیدارند . خبرنداشتند که قلب حکومتشان با موشکهای سبزپوشان نشانه گرفته شده . خبر نداشتند که کلام ولایت چون کلام خدا در تاروپود ملت همیشه بیدار ایران اثر می کند و جان بر کف از اسلام دفاع می کنند . پس با خبر باشند که اگر حمله کنند همه له می شوند و بازگشتی وجود ندارد . اگر حمله کنند دیگر نقشه ای به نام اسراییل در کره خاکی نخواهد ماند .

شلیک موشک کوثر

این گویو این میدان ....سفارش میکنم دوباره بخوابید تا خواب بهتری ببینید .

برچسب ها : حمله اسراییل به ایران  ,