اینجا مشهد است . قطعه ای از بهشت . محل شهادت آقا امام رضا و مدفن آن امام رئوف . اینجا امامی حی وحاضراست که عاشقان بارگاه ملکوتیش فرسنگها را پیاده طی میکنند تا به پابوسش آیند . امشب که مصادف با شب شهادت امام رضا (ع) بود برای عرض ارادت و جلای وجودم راه حرم پیش گرفتم تا چشمان غبارآلودم را به بارگاه امامم منور کنم . که افسوس . 
ازقدیم گفته اند احترام امام زاده را متولی حفظ میکند . دهها هزارنفر با پای پیاده و وسایل دیگرخودرا به مشهد رساندند تا در شب شهادت مولایشان سربه آستان مقدسش سایند وفیضی برده باشند . آنچنان غرق خدمات متولیان این بارگاه قرار گرفتند که هرگز فراموش نخواهند کرد . به خصوص آنانی که اول مرتبه پای به این شهر مقدس می گذارند . برای رفاه حال زائران حرم، متولیان تا چند قدمی صحنهای حرم بازار ساخته اند وتا دلت بخواهد اجناس جورواجور آماده کرده اند که مبادا زائران برای خرید وبردن سوغات به زحمت بیفتند .حتی در شب شهادت امام رضا(ع) هم ، همه این بازارها باز باز باز است و کمی هم از دیگر شبها رونق بیشتری دارد .دسته جات عزاداری هم سازمان بسیار خوبی دارند وهرکدام دارای طبلهای بزرگ وسازو فلودو سنجوعلمهایی بامجسمه پرنده وچرنده وشیرو... وهرکدام بلندگوهای پرصداوبوقهای گوش نواز وبافاصله چند متری هم به مدیحه سرایی مشغولند آنچنانکه فقط خواننده میداند که چه می گوید .چراکه اختلاط بوقها و بانهای قوی در هم صدای تازه ای از عزاداری بوجود آورده است که برای این شهر مقدس تازگی ندارد. آخر اینجا مشهد است . کرمان وقزوین وزنجانو سیستانو یزدوتفت و...نیست که همه یک چیز بگویند و یک چور برسرو سینه بزنند . آنهاامام در شهرشان مدفون نیست که .متولی ندارند که . خدمت رسان به زایر ندارندکه. زمین نزدیک حرم متری سی میلیون برای مغازه اسباب بازی ندارند که . هتل چند طبقه مجاورومقیم بر حرم شبی چند ده هزار تومان ندارند که . همه زایران آقا شام ونهار وصبحانه و جای خواب دارند؟ ها دارند . همه کفشو کلاهو لباس دارند ؟ها دارند. همه بلیط برگشت به سرایشان رادارند؟ ها دارند . همه یک وعده غذای سفره امام را خوردند؟ ها میخورند. عجب خدماتی . خدا قوت متولیان حریم حرم رضوی.