تصاویر یوم الله 22 بهمن در مشهدتصاویر یوم الله 22 بهمن در مشهدتصاویر یوم الله 22 بهمن در مشهدتصاویر یوم الله 22 بهمن در مشهد
مردم به تکلیف عمل کردند حالا منتظر تصمیم قوه قضاییه هستند که تکلیف فتنه گران را روشن کند .برچسب ها : راهپیمایی  ,