مدتی است عربستان در تلاش است که بحرین را ضمیمه خود کند و به عبارتی حاکمیت بربحرین را رسمی اعلام کند . حال جای سوال است که هرچند حاکمان بی خاصیت بحرین به این خفت تن داده اند آیا مردم بحرین نیز چنین تصمیمی را خواهند پذیرفت ؟ در این موقع آنچه به فریاد ملتها می رسد رفراندم است .
اما یک سوال:
اگرمردم بحرین در مقابل سه گزینه قرار گیرند به کدام یک رای خواهند داد؟؟!
اول حفظ استقلال
دوم پیوستن به عربستان
سوم پیوستن به ایران .

برچسب ها : رفراندم . بحرین  ,