امروز دومین روز ماه رمضان است . ماه میهمانی خدا . نکته جالب اینجاست که در این ماه اتفاقات بسیاری در اندیشه ورفتار مردم می افتد. بسیاری از رفتارها تغییر می کند و آمارهای اجتماعی دستخوش تغییرات اساسی می شود .مثلا در مسلمانان این تغییرات رفتاری ایجاد می شود.
- دروغ نمی گویند یا کمتر و سبکتر می گویند .
- دعواو درگیری ایجاد نمی کنند.
- به یکدیگر احترام بیشتری می گذارند.
- به نیازمندان کمک می کنند.
- برای یکدیگر دعا می کنند .
- جلسات قرآن رونق دارد.
- صفوف نماز جماعت مساجد به هم فشرده وچند برابر دیگر ماههاست .
- ایثار و گذشت در رانندگی دارند .
وبسیاری از صفات مومنین در این ماه گل می کند . جامعه نیز متحول می شود .مثلا دزدی کم وبه صفر   می رسد . قتل و نزاعهای دسته جمعی به صفر می رسد .آمار مراجعه به دادگاهها به شدت پایین می آید . مدیران و مسئولین سازمانها پاسخگویی خوبی دارند و...
سوال اینجاست . مگراین رفتارها در ماههای دیگر منع شده یا کمتر سفارش شده . مگر دستورات دین اسلام مقطعی است ؟ چرا این حسنات نباید در تمام ایام سال در جامعه اسلامی جاری باشد . اگرمدینه فاضله ای که در ماه رمضان محیامی شود در تمام ماههای سال درسرزمینهای اسلامی حاکم شودچه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنجاست که حق اسلام ادا می شود. آن زمان است که مسلمانان حرفها برای گفتن دارند ومی توانند الگویی برتر برای جهان باشند . آن روز است که مسلمانان سرشان را بالا بگیرند و بگویند ای ادیان گذشته ، ببینید کاملترین دین برای بشریت اسلام است چون در جامعه آن انسانها بهترین شیوه زندگی را دارند .
                                               

برچسب ها : رمضان .جامعه اسلامی .  ,