قصه خاتون وتله:
آخه این بیچاره کل هور نه کلهر ازکجا بدونه که ملت به بحث چادر و حجاب حساسیت نشون می دن . طفلکی حالا یه ملاقه داده و فرمایشونده که چادر و رنگ مشکی از زمان ناصرشون بوده .!!!خب چه می دونه که توی قرآن و روایات هم از چادر به عنوان حجاب برتر قید شده . خب حالا گفت .!!
قرضو مرضی که نداره . میخواد یه چیزی گفته باشه . شاید کسی چیزی نگه حالا بعدیشو بگه .و اگه نگفت اصلیشو بگه .اصلا طاقت ندارین ها .. ای بابا چرا صبر ندارین این روزنامه دولتی خوش ترکیب وبا این اشنو نامه هاش حرفاشو بزنه . ای بابا... این که دیگه دست مشاعیو رمالاو جادوگرا نیست بذارین بگه دیگه .اه ه ه
خب چندتا عکس خواننده وبازیگروورزشکارو هنرمندهم داره .شما نخونید چی نوشته برین عکساشو نیگاکنین ها !!ببینید چه قشنگه ! آخی!! نیگا اون خانومه همون بازیگره ها تومکه چه گریه میکنه . نیگا اون دانشمنده چه می خنده .چیکار داری چی نوشته ؟؟ براتو ننَوشته که !!
اینارو نوشتن که محمودشون ببینه بگه آفرین .احسن مرحبا .عجب جراتی داری ای مدیر مسوول محترم .ای آلبالو ای شفتالو شماخیلی شجاعی چون این مقاله ها یه سال پیش آماده شده اون قبلی بلد نبود بچاپه .دمت گرم خوب چاپیدی.!!
آری این بود قصه جنگ نرم یا همان زیرسوال بردن ارزشها. شماچی فکر می کنید؟