ریگی شروری که جنایتهایش هر انسانی را می لرزاند به دست سربازان گمنام و شجاع ایران اسلامی به دام افتاد . شما بگویید با اوچه کنند ؟برچسب ها : ریگی شرور  ,