خبر آمد خبری دلنشین . خبری که گوشه ای از غمهای خبر قبلی از ریگی را تسکین داد . خبر قبلی از ریگی این بود که او سر بریده او حادثه تاسوکی را رغم زده او بنمب گذاری کرده او مدرسه به آتش کشیده او اتوبوس پاسداران را منفجر کرده او سردارشوشتری را به شهادت رسانده او در حرم رضوی قصد بنمب گذاری داشته او ... اما امروز خبر آمد ریگی شرور سرسپرده آمریکایی و صهیونیستی به دست سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد . وچه زیبا .چه هوشمندانه . چه مدبرانه .عکس از حضورش در پایگاه آمریکاییان . و حالا باشد که بگوید که چه کرده وچه کارهای نکرده داشته . تبریک ای امت حزب الله .  

برچسب ها : ریگی ملعون  ,