نقدی برپاسخهای آقای صادق زیبا کلام درمصاحبه با دوهفته نامه سیاسی – اجتماعی فریاد .شماره چهارم در خصوص تسخیرلانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358

خدا را شاکریم درفضای آزاد کشوراسلامی ایران هرکس باهردیدگاهی حق دارد درخصوص مسایل گذشته ،حال وآینده کشورونظام اظهارنظر کند و تا جایی که به امنیت ملی آسیبی نرساند پیش برود .

حق دارد آنچه را دیده نادیده بگیرد وآنچه را شنیده ناشنیده انگارد و نظرش را هرروز براساس مقتضیات زمان تغییر دهد .

سوال مصاحبه کنندگان محترم ازآقای صادق زیباکلام این است که آیا ایشان سفارت آمریکا رادرسال 57 یک لانه جاسوسی میداند یاخیر ؟

جناب خبرنگاریا خبرنگاران ! اول باید فن خبرنگاری را بیاموزید و آداب مصاحبه را بدانید . سال 57 سفارت آمریکا تسخیرنشده بود که مشخص شود آنجا به گفته حضرت امام خمینی رضوان الله تعالا علیه "لانه فساد"و به استناد اسناد موجود لانه جاسوسی است نه سفارت و محل حل وفصل امور سیاسی وتجاری یک کشور!!.تاریخ را خوب به یاد بسپارید. چون تاریخ تکرارمی شود.
هنگامی سفارت آمریکا لقب لانه فساد و لانه جاسوسی به خود گرفت که صدها سند درموضوع جاسوسی و دخالت آمریکا در کشورها از جمله ایران ازآن خارج شد .

امروزه به همت دانشجویان دلسوز کشور بیش از75 جلد کتاب 800تا هزار صفحه ای از اسناد جاسوسی ازهمانجایی که آقای صادق زیباکلام آن را لانه جاسوسی نمی داند به چاپ رسیده است . برای اینکه بدانید چرا سفارت آمریکا در سال 58 لانه جاسوسی ولانه فساد نام گرفت لطفا چند صفحه ازیکی ازکتابها را تورق زنید .

     نکته دیگر خطاب به جناب زیباکلام . به نقل شما شهید علم الهدادر سن 19 یا 20ساله بود و تشخیص نمی داد که استانداری کارخلاف کرده یا نه !! شما چطور ؟ شما هم نمی توانستید تشخیص بدهید که چرا دانشجویان ودانش آموزان در 13آبان 1357به حضورآمریکاییها درایران معترض شدندوتا پای ریختن خونشان مقابل دانشگاه تهران به اعتراض خود ادامه دادند و شعار مرگ برآمریکا سردادند؟ راستی آن روز کجابودید؟ نام دانشجویان شهید آن روز را می دانید؟

آیا شما هم نمی دانید که مبارزه امام خمینی(ره) با آمریکا از چهارم آبان 1343 باسخنرانی علیه قانون کاپیتالاسیون ادامه پیداکرد که می فرماید« ... دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد، ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند.اگر چنانچه کسی یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست ازاو می‌کنند؛‌ اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند واگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام ایران را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد...»

جناب استاد دانشگاه چطورمی گویید کارهایی که به آمریکانسبت داده می شود نادرست وبخشی ازآن تحریف است؟باید یکی ازآن کارها را نام ببرید . استاد دانشگاه که نیابد اینگونه کلی سخن بگوید .مستند باشید . آیا اسناد جاسوسی را قبول ندارید ؟ آیا اعترافات جاسوسان را قبول ندارید ؟ لااقل خاطرات دوستانتان را بخوانید.

آقای زیباکلام ! اول شهید علم الهدا را بشناسید بعد درتشخیص او تشکیک کنید .او در شانزده سالگی اسیر دستان ساواک شد .این یعنی درست تشخیص می داده. او وقتی بوی خیانت راازسفارت آمریکا حس کرد خطرراپذیرفت وخیانت کاران را رسوا کرد که حضرت امام خمینی (ره) کاراو وهمراهانش را "انقلاب دوم وبزرگترازانقلاب اول"نام گذاشت .

اووقتی احساس کرد کشورش درخطراست دل ازصندلی دانشگاه کند وراهی جبهه شد ودرمقابل دشمن با دست خالی آنقدرمقاومت کرد تا جان شیرینش رافدای اسلام وانقلاب کرد. پس درست تشخیص می داده .دقت کنید درباره چه کسانی حرف می زنید.  
به نظرم بهتر است با بخشهایی ازسخنان امام خمینی (ره) آن رهبر فقید ومردم دوست وشجاع سخنم را به پایان ببرم که نفوذ کلام اماممان تاثیرشگرف درعمق وجود حق باوران دارد .

"استقلال هم اگر چنانچه آنها می‏گویند که الآن امریکا در اینجا دارد حکومت می‏کند. شما می‏بینید که الآن مرکز فساد امریکا را جوانها رفته‏اند گرفته‏اند، و امریکاییهایی هم که در آنجا بوده گرفتند، و آن لانه فساد را به دست آوردند و امریکا هم هیچ غلطی نمی‏تواند بکند، و جوانها هم مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی‏تواند بکند".

"این اشخاصی که هی «فدایی خلق» خودشان را معرفی می‏کنند، من که در این چیزهایی که برای پشتیبانی از این جوانها بود که آنجا را گرفتند، به گوش من نخورد که اینها پشتیبانی کرده باشند. اگر اینها امریکایی نیستند، چطور پشتیبانی نکردند از اینها؟ اگر اینها مال شوروی هستند و خودشان، یا خیر، ملی هستند، آدمی که ملی است، با امریکا خوب دشمن است؛ همان طوری که همه ملت ما دشمن‏ اند. همان طور که ملت همه ما دشمن شماره اول خودش را امروز امریکا می‏داند. برای اینکه دشمن شماره اول ما را(شاه مخلوع)برده است امریکا نگه داشته است. آن وقت هم که آن بود، دشمن شماره یک ما آنها بودند". (صحیفه نورامام خمینی ،16/8/1358 در جمع دانشجویان)

 

                                                                والسلام علی من اتبع الهدا