یا اباعبدالله درآن دم که شمشیرها بر پیکرت سجده کردند،راز آزادگی برملا شدو دین جدت محمد (ص)استوار گشت .امام حسین هنگام اذان ظهر عاشورا به نماز ایستادند .لحظه اذان ظهر به افق مشهد است .مانیز چنین می کنیم . عجلو بصلاة