امروز حسین سر می دهد . عباس واصغر می دهد . درچنین ساعاتی دیگر حسین (ع) یاوری ندارد . درچنین ساعاتی ندای آیاکسی هست مرا یاری کند از زبان امام جاری می شود . در چنین ساعتی عمود خیمه عباس قایم نیست . درچنین ساعتی در روز دهم محرم اهل حرم امام حسین (ع) آماده به اسیری رفتن می شوند . شاید ساعت و دقیقه ای دیگر کودکان حسین (ع) با دنبال نیزه داری خواهند دوید که سربابا را به نی کرده و برای گرفتن مدال افتخار به سوی عمر سعد دوان است . وای حسین کشته شد .وای حسین کشته شد . از حرم تا قتلگه زینب صدامیزد حسین .

برچسب ها : عاشورا. حسین .  ,