امشب با کلی کلنجار رفتن باخودم راضی شدم برم بیمارستان رضویه دیدن یه مرد دلاور که چند روز پیش قلب مهربونش خسته شده بود واونو از پشت تریبونهای سخنرانی  و سنگر کار وتلاش به روی تخت بیمارستان کشونده بود.اما وقتی رسیدم باتخت خالی مواجه شدم و گفتند مرخص شده . خوشحال شدم . هرچند ندیدمش ولی از اینکه با اون عمل سخت خیلی زود از بیمارستان مرخص شده بود خدارو شکر کردم . جای تعریف ازش نیست . خیلیها اونو میشناسن . فرمانده گردان دوران دفاع مقدس .نویسنده کتابهای نگاهی اجمالی به دفاع مقدس و واما خرمشهر . کسی که  خیلی قشنگ درسخنرانیهاش تئوریهای دشمن رو برای مستمعینش باز می کنه و از نگرشهای اونا پرده برمی داره . حقیقتا مرد قهرمانیست که جامعه کم از این آدما داره .خیلی هم مخلصه .  انشاءالله به زودی سلامتی بهش برگرده .