این روزها دیدن خدای صبور آسان است . خدایی که مثل بنده های عجولش تصمیم نمی گیرد . این روزها ناله کودکان غزه که از سرو رویشان خون می ریزد دل هر آدمی را به درد می آورد . اما خدای غزه صبور است . این روزها مسلمانان روزه دارغزه ، روزه خود را با خون افطار می کنند ولی میزبان سفره ماه رمضان صبور تر از آن است که خشم خود را نشان دهد . این روزها غزه از زمین و هوا و دریا زیر آتش کینه صهیونیستهای غاصب در آتش است اما خدای غزه آرام ، آرام وآرام است . 
خدایا غزه را می بینی ؟!! خدایا فریاد مادران کودک مرده را می شنوی ؟! خدایا زور گویی و تجاوز دشمنان دینت را به دیندارانت می بینی ؟! خدایا میدانم که می بینی . میدانم . 
 آری خدای غزه همه چیز را می بیند . می بیند ومی شنود. آنهایی را هم که ادعای مسلمانی دارند و هیمه در تنور دشمنش می ریزند را می بیند . آنها را که ادعای پرده داری خانه اش را یدک می کشند و خود را خادم حرمینش می دانند را هم می بیند که چگونه دست در دست دشمنش قرار داده اند و در کشتار مردم غزه شریکند .آنها را هم می بیند .  خدای غزه همه چیز را می بیند و میداند چه کسی چه واکنشی به این سبوعیت اشغالگران  نشان می دهد . اما . اما خودای می خواهد به مدعیان بشر دوست ومدعیان اسلام مهلت دهد تا ادعایشان را به اثبات برسانند . خدای مردم غزه می خواهد همه ی بندگانش بدانند که عده ای فقط با نام اسلام و اسلامیت کار دارند نه با آرمانش.
اکنون که مسلمانان روزه دار غزه زیر آتش کینه دشمنان قسم خورده اسلام جز فریاد الله اکبر و لا اله الاالله و حمد وسپاس خدا و نفرین دشمنان اسلام چیز دیگری برزبان ندارند ، زبان مدعیان بشردوستی به حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی باز می شود و دست شیوخ عرب و ژنرالهای کشورهای مسلمان به سمت دشمنان قسم خورده اسلام دراز می شود وبا بستن گذرگاههای غزه در محاصره مردم مظلوم را تنگتر می کنند .  ای ننگ برشما باد . نفرین برشما باد . ...
که اگر هر مسلمان فقط یک سطل آب به سمت اسرائیل بریزد ، اسرائیل را آب خواهد برد و از نقشه جهان حذف خواهد شد ...
شاید روزی خدای غزه چنین کند .شاید روزی با صیحه ای و شاید روزی با ابابیلش و شاید روزی با طوفان نوحش و شاید روزی با دهان گشودن زمینش و شاید روزی .... وعده خدا حق است و ستمکاران نابود ومستضعفین وارث زمین خواهند شد. انشاالله   


 

برچسب ها : غزه .فلسطین.  ,