فاطمه تاحکایت می شود.
                          غربت حیدر روایت می شود .
فاطمه ازجفاشاکی بود.
                          ماجرای چادرخاکی بود.
فاطمه فصل بیعت با علی است.
                          جرم زهرا،گفتن یک یا علی است.

چه برعلی (ع) سخت می گذشته اون روزهایی که خانومش در بستر بیماری بوده و یه عده که عامل بیماری بی بی بودن درپی رسیدن به قدرت به امور سیاسی می پرداختند و به دنبال جلب مشارکت علی وفاطمه بودن . چه سخت بوده روزهایی که بعد از رحلت پیامبر اسلام (ٌص)کسانی که ادعای دوستی و هم سنگری با امام علی رو داشتن ،پشت اونو خالی می کنن و روشونو برمیگردونن .چه سخت بوده اون شبهایی که بی بی فاطمه زهرا(س) خانه به خانه ،در خونه انصارو مهاجر می رفته تا حق علی رو به اونها تفهیم کنه و اونا درو روی بی بی می بستنو میگفتن ما را به سیاست چه ؟؟!! چه سخت گذشته بر بانوی دوعالم اون وقتی که از همراهی صحابه ی بابایش ناامید می شه و دست به کمر می شه . و چه سخت بر امام حسن گذشته اون زمانی که مادرشو از روی خاک بلند می کنه وراه خانه رو بهش نشون میده .آخه صورت زهرا(س) که طاقت سیلی نداشته .وچه نانجیب بودن اونهایی که باعث شدن یاس نبی بین  درو  دیوار ....