خب چه اجباری ؟ ها ؟ اگه مث آدم حرف می زدید ؛مث انسان راه می رفتید ورجی ورجی نمی کردید و رو این شاخه واون شاخه نمی پریدیدوشکلک درنمی اوردید؛کی مجبورتون می کرد حالا خانه نشین بشید . آخه دیوونه ها !چی کم داشتید ؟! پست ومقام؟ عزت و آبرو؟ محبت و دوستی؟ پول وثروت ؟ نفوذکلام وپارتی ؟ عجب خولهایی بودید شماسه چهار نفر کله گنده ی خرفت خنگ. ! اینقدر زر زدید وچرت وپرت گفتید وهی به این خبرگزاری و اون سایتو این وبلاگو اون یکی رادیوخبرکشی کردیدودروغ بافی کردین که حالا از ترس مردم هم که شده نمیتونین پاتونو از طویلتون بیرون بذارین . آخه بدبختا اگه در خونتونو رها کنن مردم جرتون میدن که . میدونستین ؟؟ خداخیرشون بده که کلی هزینه می کنن که شماها چند صباحی دیگر نشخوار کنیدو گند بزنیدو فاتحه خودتونو همین دنیا بخونیدبعد سقط بشید . ای داد بی داد از خرییت . میگن خرییت نه تنها علف خوردن است که پشت کردن به مردم هست اصل خرییت .

برچسب ها : فتنه-  ,