مسوولین مراقب باشند موسوی و کروبی میخواهند از دست قانون بگریزند و به دیگر هم قطارانشان در غرب بپیوندند .اگر چنین شود چه کسی پاسخگوی هتک حرمتها خواهد بود . ملت یک صدا در روز چهارشنبه از مسوولین قضایی خواستند در محاکمه عاملان فتنه تعلل نکنند . بسیاری از کسانی که در دهه اول انقلاب همچون موسوی و کروبی خیانت کردند هنگام دستگیری گریختند و از چنگ قانون رها شدند . احساس می شود موسوی و کروبی نیز در تدارک همین حیله هستند . مسوولین به هوش باشند ...

برچسب ها : فرار موسوی  ,