بار دیگر روز قدس برپا شد مردم شریف ایران برای نشان دادن انزجار خوداز صهیونیستهای غاصب و برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین در تمامی نقاط خاک پاک ایران به صحنه آمدند . شور و هیجان تمام فضای راهپیماییها را در بر گرفته بود . مردم با تمام تنفر خود  فریاد می زدند مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا . در پایان نیز در نماز جمعه شرکت کردند و این فریضه سیاسی عبادی را به پا داشتند . فقط در تهران عده ای اندک از مزدورن خود فروخته که در مزرعه خشک ضد انقلاب می چرندتحرکاتی انجام دادند که به موقع دستشان برای مردم رو شد و مردم مؤمن و فهمیده تهران  خود حسابشان را از آنها جدا کردند . اینان تا کی می خواهند لقمه حرام به شکم بچه هایشان بکنند . آن شیخ ساده لوح منزوی هم طلایه دارشان بود که خدا هدایتش کند .    

برچسب ها : قدس  ,