یه دوره قران فامیلی داریم حدود 33ساله هرهفته شب دوشنبه نوبت یکی میشه و دوره توخونش برگزار می شه .سال 83 یه دوره تفسیر نوراستاد قرائتی رو برای خونه خریدم .یه شب که دوره خونه ما برگزار میشدتفسیریه آیه از قرآن رو که اون شب خونده شد برا حاضران خوندم .آنچنان مشتاق شدند که پشنهاد دادند روش قران خوندن توی دوره عوض بشه. تا اون شب هر نفر نصف صفحه می خوند و قاری اشتباه هاشو میگفت . بعضیها هم که صدای خوشی داشتند یکی دوصفحه می خوندند . زمان که می گذشت اونایی که دیر اومدن دیگه از خوندن قرآن محروم می شند. اما اون شب تو خونه ما با رای بالا تصویب شد که هر نفر فقط یک آیه بخونه بعد ترجمه وتفسیر اون آیه خونده بشه.بعد نفر بعد آیه بعد . از اون شب به بعد تا الآن تا جلد 10تفسیر نور توی دوره خونده شده .خیلی مفید واقع شده .تاجایی که هر شب چند سوال برای افراد ایجاد می شه .گاهی تعجب می کنن که قرآن به این زیبایی آیین رندگی رو تشریح کرده باشه. پیرمردها مون هم تاسف میخورند که چرا دیر به این فکر افتادیم    

برچسب ها : قرآن . تفسیر نور  ,