خودرو ملی حسابی ملی ، افتخار ملی . آردی . خودرویی کاملا ایرانی به جان خودمان .سمند .تولید ملی خداوکیلی ملی   .روآ.دیگر جدا تولید داخلی باور کنید .پراید. کره ایش دیگر وارد نمی شود فقط تولید داخل . بیش از 90درصد قطعات را در ایران تولید می کنیم .ما خود کفاشدیم .های هوی آهای بیایید ببینید و.... اینها شعارهایی بود که خودروسازان کشور با همکاری سیما به خورد مردم دادند .باور کرده بودیم که ایول .تونستیم ماشین بسازیم و بارها گفتیم خاک برسر شاه .بیشعور رفت از اینگلیس کارخانه پیکانو آورد که ازرده خارج شده بود . کم کم دلمون می خواست باور کنیم که پژو هم تولید داخله . آخه خودروهای خارجی که درزهای به این گشادی ندارن.بین درصندوق عقب 206 تا گلگیرش یک سانت درز داره .این ماشینای چینی دومیل یا سه میل درز داره چه برسه به فرانسوی. براهمون فکر می کردیم که ایول پژوهم درست کردیم . تااینکه فرانسه خر شد و گفت ما از تحریمها حمایت می کنیم و به قیمت تعطیل شدن کارخانه در فرانسه دیگه قطعات به ایران نمی دیم .اولش همه فکر می کردیم که شاید مثلا کامپیوتر ماشین یا چند تا سنسور منسور مهمشو نمی ده .می شه یه کاریش کرد و نهایتا به جای پژه پژکان تولید می کنیم . یوهو متوجه شدیم که آقا تولید کم وکم وکم شد و قیمت رفت بالا . چی شد آقا این تولید ملی افتخار ایرانیمون !؟.هیچی سوزن کاربراتو ، سنسور بنزینو .بوقو دستک راهنماو پدال ترمزو چراغ عقب جلوو لامپ راهنما و فرش زیر پاوو بست شیلنگ و...نداریم .نداریم داداش .یعنی وارد نمی شه .مگه نمی دونید تحریمیم. عجب پس چیکار کنیم ؟ چی لازم داریم ؟ هیچی .ارز مرجعو ارزمبادله ایو  ارزپایاپای و ارز آزادو یورو ومورو .و... پرایدشد 15میلیون . شاید بیشتر . 206سی وچند میلیون ...آقا پس چیکا کنیم ؟ هیچی میخریم دیگه .مگه ؟؟؟ که نخریم تولید ملیمونو.