به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نشاط:

اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس درحوزه انتخاباتی مشهد و کلات

حجت الاسلام احمری استاد دانشگاه
حجت الاسلام پژمان فر استاد دانشگاه فردوسی
حجت الاسلام دکتر حسین زاده بحرینی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی
حجت الاسلام عبدخدایی استاد حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام ماندگاری استاد حوزه
حجت الاسلام مروی نماینده نیشابور
حجت الاسلام جواهری استاد دانشگاه فردوسی
حجت الاسلام نهاوندیان
خانم دکتر اباصلتی
خانم عفت شریعتی نمایندگان فعلی مشهد
خانم هاشمی نژاد

آرین منش نمایندگان فعلی مشهد
خوراکیان مسئول فرهنگی شهرداری تهران
دکتر ایازی معاون فرهنگی شهرداری تهران
دکتر حسین دعایی
دکتر صاحبی کاندیدای دوره هفتم
دکتر قاضی زاده نماینده فعلی مشهد
دکتر یاراحمدی
دکتر وکیلی استاد دانشگاه
سردار مولوی مشاور ایثارگران
عباس سلیمی نمین
فرشچیان نظام مهندسی
فیاضی مدیر مسئول شهرآرا
کریمی نمایندگان فعلی مشهد
مهدی برادران مسئول ستاد احمد توکلی
مهندس بنی هاشم شهردار اسبق مشهد
امیرالله شمقدری معاون سابق سیاسی اجتماعی استانداری
حجت الاسلام دکتر بحرینی استاد دانشگاه فردوسی
خانم غفوری