آمریکاییها که خود را کدخدای دهکده جهانی میدانند فکر می کنند ایران هم مثل برخی کشورهای ترسو، از شاخ وشانه نکشیدنهای آنها می ترسد ودر مذاکرات هسته ای عقب نشینی می کند . از یک سو مذاکرات را به عمان می آورند که بگویند ما به دنبال یک میانجی هستیم که دورهای آخر مذاکرات را کلید بزند و از سوی دیگر رییس جمهور آمریکا ایران را متهم به تلاش برای بدست آوردن سلاح هسته ای می کند .این همان سیاست نخ نمای چماق و هویج است که قبلا انگلیسی ها از آن برای به زانو درآوردن برخی کشورهای نیمه استقلال یافته استفاده می کردند . 
البته باید به آمریکاییها گوشزد کرد که اگر به دنبال دور زدن ایران در مذاکرات باشند باید بدانند که مسئولین عالی رتبه ایران و مردم ایران هرگز خود را پای بند قراری یک طرفه نخواهند دانست و اگر آنها به قرار های خود عمل نکنند ایران هم می تواند در کوتاهترین زمان به مواضع قبلی باز گردد .
به عنوان یک ایرانی به آمریکاییها هشدار می دهم اگر این بار ایرانیها پلمپهای تاسیسات هسته ای را بشکنند دیگر هیچ قدرتی نخواهد توانست در پیشرفت هسته ای  جوانان ایرانی خللی ایجاد کند .پس برسرعقل بیایید و مذاکرات را به صورت برد برد تمام کنید و به دنبال فریب تیم ایرانی نباشید .  





برچسب ها : مذاکرات هسته ای  ,