نمیدونم چرا چند روزه مشهد بوی عطر یاس میده . این شبا بعضی خونه های شهدا هم بی نصیب از این عطر نیستند . هر چند مشهد با وجود آقا امام رضا (ع) همبشه بوی آقا امام زمان (عج) رو می ده و اونایی که لیاقت پیدا می کنن ومیرن حرم آقا و زیارت می کنن هم معطر به این عطر خوش بو میشن . ولی ....دوستت داریم آقا . خوش اومدیگل تقدیم شما گل تقدیم شما گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما