روضه رضوان را دیدم دلم پر کشید به هوای خانه ات . خدایا راهم می دهی؟برچسب ها : مکه  ,