احتمالا مسوولین قضایی کشور گوش کرشان را به سمت ملت کرده اند . یک سال است که مردم فریاد می زنند و درخواست محاکمه سران فتنه مثل موسوی و کروبی خائن را دارند . ولی عده ای با بی اعتنایی به خواست مردم سعی در به توبه کشاندن این احمقها دارند . اینها اگرشعور داشتند روز 22 بهمن برای دفاع از مردم مصر به صحنه می آمدند . نه اینکه به ندای اربابشان گوش کنند و 25 بهمن را برای جنایت انتخاب کنند . تحمل مردم تمام شده آقایان قوه قضاییه !!. خیانت و جنایت از این واضحتر که فتنه گران از اسراییل نقشه حرکت و راهپیمایی بگیرند؟ دیگر چگونه پا روی قانون بگذارند که متهم به نقض قانون شوند و شما دست به کار شوید . بس است دیگر .بس است دیگر .تا به کی می خواهید صبر کنید ؟ چطور است آقایان موسوی وکروبی هم آرایش کنند و از کشور بگریزند که شما زحمتتان کم شود ؟؟ یا اگر مایلید دست به خود کشی بزنند و ... ای که دستت می رسد کاری بکن

برچسب ها : موسوی-فتنه  ,