اگر به زودی این خبر  به واقعیت تبدیل شود و تیتر روزنامه ها شود به نظر شما طرفداران جنبش سبز چه احساسی خواهند کرد ؟ لطفا نظر بدهید

برچسب ها : موسوی  ,