لطفا اگه کسی از میانمار خبری داره بگه ! آخه دادو بیدادهای تماشاگران و ورزش کاران در لندن همه ی توجه ها رو به خودش جلب کرده و مسلمانان میانمار فراموش شدند . این معاون سازمان ملل هم که قرار بود بره و خبری از میانمار بگیره احتمالا سر راه رفته لندن و یادش رفته که قرار بود کجا بره . اگه کسی دیدش بهش بگه داداش قرار بود بری میانمار و خبر بیاری چی شد؟ طفلکیها این خبرنگاران ایرانی هم که سرشون خیلی شلوغه . آخه لندن کجا میانمار کجا . خیلی دوره نمیشه رفت . بیخیال حتما یه کاری شدن دیگه . هشتصد هزار مسلمون که چیزی نیست . فعلا  ببینیم المپیک چی میبشه . آخ سوریه هم که هست . اونجا چی شد؟ این کوفی خان چرا پس زد ؟ داشت تازه جا میفتاد . اصلا خدا کته امشب قهرمان بکسمون همچین بکوبه تو دهن حریفش که غرق خون بشه . یا نه خداکنه اون داور نامرده باشه که عبدولی رو بازوند .مشت بکسورمون چنان بخوره تو دهنش که دندوناش بریزه رو تشک نامرد عوضی . اه مکه داور بکس با کشتی فرق داره؟؟