براساس آخرین گزارشات تا کنون باشمارش 479صندوق اخذ رای در مشهد وضعیت آرا به این شرح می باشد.

 


1- قاضی زاه با 152000
2- بنی هاشمی با 115000
3- پژمانفر با 110000
4- کریمی با 101000
5- آرین منش با84000
6- شریعتی با 80000
7- بحرینی با 78000

 

تنایج بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد .

 

برچسب ها : نتایج مشهد .انتخابات  ,