قراره عده ای در هفته دفاع مقدس هزار وبلاگ برگرفته از مستند دفاع مقدس ثبت کنند . آدرسهاش اینجوریه 
blogfaیا .parsiblog.پسوند اختیاری + 
www.defa  

برچسب ها : هزار وبلاگ  ,